Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Osterøy

Geosynkronisering av plandata innført: 17.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 20.10.2023 06.11.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.04.2024 19.04.2024 Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 19.10.2023 01.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold