Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vaksdal

Geosynkronisering av plandata innført: 18.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.06.2021 09.03.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 27.09.2022 28.09.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen!
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen!
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold