Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Askøy

Geosynkronisering av plandata innført: 27.03.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 23.05.2024 23.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 5 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 25.04.2024 26.04.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 27.10.2023 03.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 27.10.2023 17.09.2023 Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 27.10.2023 03.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 27.10.2023 17.09.2023 Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!