Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Øygarden

Geosynkronisering av plandata innført: 19.06.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 31.03.2023 31.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 29.03.2023 29.03.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 03.02.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 31.03.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold