Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Samnanger

Geosynkronisering av plandata innført: 18.04.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 23.11.2023 02.12.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering Vertikalnivå 2 inneholder ingen data. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 13.12.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 23.11.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.