Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kvam

Geosynkronisering av plandata innført: 06.05.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 19.06.2024 19.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.04.2024 17.04.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.04.2024 09.04.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 08.04.2024 06.04.2024 Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 08.04.2024 09.04.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 08.04.2024 06.04.2024 Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!