Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Eidfjord

Geosynkronisering av plandata innført: 27.11.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 07.05.2024 08.05.2024 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 05.06.2024 07.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.11.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.11.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold