Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Stord

Geosynkronisering av plandata innført: 28.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 22.06.2024 22.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 25.05.2024 25.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 28.02.2024 29.02.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 22.11.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 21.11.2023 29.02.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 21.11.2023 22.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.