Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bergen

Geosynkronisering av plandata innført: 03.05.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 09.07.2024 09.07.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 13.07.2024 13.07.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 13.04.2024 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 04.05.2024 04.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 13.04.2024 13.04.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering