Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Åseral

Geosynkronisering av plandata innført: 04.06.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.06.2024 14.06.2024 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 05.02.2024 07.02.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 30.11.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold