Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Evje og Hornnes

Geosynkronisering av plandata innført: 14.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 03.03.2023 03.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.11.2022 07.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 12.01.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.