Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Tokke

Geosynkronisering av plandata innført: 05.06.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 02.12.2022 04.12.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 23.11.2022 26.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 28.03.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold