Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nome

Geosynkronisering av plandata innført: 29.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.09.2023 08.09.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 18.08.2023 18.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 11.02.2023 11.02.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 29.09.2023 11.02.2023
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold