Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sandefjord

Geosynkronisering av plandata innført: 20.03.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 09.01.2023 10.01.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 13.02.2023 25.02.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 28.04.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 28.04.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.