Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Holmestrand

Geosynkronisering av plandata innført: 17.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 06.09.2023 07.09.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 23.09.2023 24.09.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 15.07.2023 16.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 24.04.2023 25.04.2023 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 26.10.2021 16.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.