Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Horten

Geosynkronisering av plandata innført: 26.10.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 18.02.2023 19.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 18.02.2023 24.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.03.2023 11.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 22.07.2022 19.11.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 20.01.2023 11.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 17.11.2022 19.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.