Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vestre Slidre

Geosynkronisering av plandata innført: 06.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 25.02.2023 26.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 31.03.2023 01.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 07.01.2022 26.11.2022
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag