Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nord-Aurdal

Geosynkronisering av plandata innført: 06.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 22.02.2023 25.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 29.03.2023 30.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 24.02.2022 09.06.2022 Siste kontroll: 2022-11-25 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag