Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nord-Aurdal

Geosynkronisering av plandata innført: 06.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.04.2024 17.04.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.03.2024 22.03.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 26.10.2023 01.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 31.10.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 26.10.2023 01.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 26.10.2023 31.10.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.