Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Etnedal

Geosynkronisering av plandata innført: 06.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 22.03.2023 23.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 23.03.2023 24.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.06.2021 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-29 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag