Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nordre Land

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 29.04.2024 30.04.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 06.05.2024 07.05.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 15.02.2024 16.02.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 13.02.2024 16.02.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.