Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Søndre Land

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 11.01.2024 14.01.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 22.05.2024 23.05.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 07.12.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.