Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gran

Geosynkronisering av plandata innført: 18.06.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 27.06.2024 28.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 02.05.2024 04.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 26.10.2023 03.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 15.05.2024 16.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 26.10.2023 03.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.