Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Østre Toten

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 19.06.2024 20.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 06.06.2024 07.06.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 06.05.2024 10.05.2024 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 21.06.2024 21.06.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.12.2023 10.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.