Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Ringebu

Geosynkronisering av plandata innført: 02.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 30.05.2024 31.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 30.05.2024 31.05.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 26.10.2023 01.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 26.10.2023 01.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag