Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sel

Geosynkronisering av plandata innført: 18.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 22.11.2022 24.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 05.05.2023 06.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 13.09.2016 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-16 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag