Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lom

Geosynkronisering av plandata innført: 18.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.02.2024 14.02.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 05.06.2024 05.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 19.01.2023 23.01.2023 Siste kontroll: 2023-01-19 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 19.01.2023 23.01.2023
Kommunedelplan - planforslag