Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Dovre

Geosynkronisering av plandata innført: 18.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 15.02.2024 15.02.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 14.02.2024 14.02.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av PBL midlertidig bygg og anleggsområde feiler. Data ikke oppdatert for disse.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 25.08.2020 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-05-12 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2022-11-09 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag