Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Åmot

Geosynkronisering av plandata innført: 07.06.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.04.2024 18.04.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 25.03.2024 26.03.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 12.04.2024 15.04.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 12.04.2024 15.04.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag