Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Stange

Geosynkronisering av plandata innført: 15.12.2016

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 27.12.2022 28.12.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 15.03.2023 15.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 19.11.2022 19.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 19.10.2022 19.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.