Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Ringsaker

Geosynkronisering av plandata innført: 15.12.2016

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 22.05.2024 23.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 23.05.2024 24.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 14.12.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 04.12.2023 03.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 04.12.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 04.12.2023 03.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.