Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gjøvik

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 31.03.2023 31.03.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 31.03.2023 31.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 16.12.2021 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 10.12.2021 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 08.03.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.