Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gjøvik

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 09.04.2024 10.04.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 10.04.2024 10.04.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 19.12.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 07.12.2023 03.01.2024 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 07.12.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.