Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lunner

Geosynkronisering av plandata innført: 18.06.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 22.11.2022 18.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 24.11.2022 24.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 24.03.2022 18.05.2022 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 12.03.2012 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag