Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Jevnaker

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 21.10.2022 23.09.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll 21.11.2022 22.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 18.11.2022 19.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 10.12.2021 01.11.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.