Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Jevnaker

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.02.2023 15.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data. Synkronisering av PBL midlertidig bygg og anleggsområde feiler. Data ikke oppdatert for disse.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll 21.11.2022 22.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 20.03.2023 21.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 10.12.2021 01.11.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.