Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nore og Uvdal

Geosynkronisering av plandata innført: 14.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 18.03.2023 11.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 08.03.2023 11.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 03.06.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett inneholder ingen data.