Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Flesberg

Geosynkronisering av plandata innført: 14.09.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 12.11.2022 13.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.08.2022 19.08.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.03.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.03.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett inneholder ingen data.