Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Øvre Eiker

Geosynkronisering av plandata innført: 03.01.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.09.2023 16.09.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 13.09.2023 16.09.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 13.09.2023 15.09.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 13.09.2023 16.09.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 05.09.2023 15.09.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.