Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sigdal

Geosynkronisering av plandata innført: 28.11.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 28.02.2023 05.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 27.02.2023 05.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 03.01.2020 14.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 24.08.2022 14.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 12.02.2022 01.11.2022 Datasett inneholder ingen data.