Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Nesbyen

Geosynkronisering av plandata innført: 22.08.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 09.11.2022 10.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 12.11.2022 12.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 13.08.2021 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.