Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hole

Geosynkronisering av plandata innført: 21.05.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 10.01.2023 14.01.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 10.01.2023 11.01.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 20.06.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-11-11 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 20.06.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold