Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Nes

Geosynkronisering av plandata innført: 17.12.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 29.08.2022 03.09.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.09.2022 01.10.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 25.08.2022 27.08.2022 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 02.12.2021 27.08.2022 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold