Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ullensaker

Geosynkronisering av plandata innført: 28.04.2022

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 11.01.2021 07.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn ett år gammelt!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 08.07.2022 12.07.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.05.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 28.04.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.