Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Asker

Geosynkronisering av plandata innført: 25.11.2020

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 02.12.2022 02.12.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 03.12.2022 22.10.2022 Vertikalnivå 2 inneholder ingen data. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 18.10.2022 19.10.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 18.10.2022 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 18.10.2022 19.10.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.