Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nesodden

Geosynkronisering av plandata innført: 07.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 21.03.2023 21.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Datasett Bebyggelsesplaner inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.02.2023 07.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 23.03.2023 27.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 09.01.2023 12.01.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 22.03.2023 12.01.2023 Siste dato for kontroll: Ukjent