Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Nesodden

Geosynkronisering av plandata innført: 07.11.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 18.11.2022 17.10.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.11.2022 16.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 06.10.2022 12.10.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 05.10.2022 24.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 20.10.2022 24.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent