Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Frogn

Geosynkronisering av plandata innført: 07.11.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 27.10.2022 17.09.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 25.11.2022 26.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 21.05.2022 21.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 28.11.2022 29.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold