Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Skiptvet

Geosynkronisering av plandata innført: 10.01.2020

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.10.2022 17.10.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 30.11.2022 01.12.2022 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 07.04.2022 05.10.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 30.09.2022 05.10.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold