Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Indre Østfold

Geosynkronisering av plandata innført: 10.01.2020

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 31.10.2022 02.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 31.10.2022 01.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 07.04.2022 10.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 09.11.2022 10.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold