Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Marker

Geosynkronisering av plandata innført: 10.01.2020

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.04.2022 09.04.2022 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.04.2022 Vertikalnivå 2 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 07.04.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 07.04.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag