Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Drammen

Geosynkronisering av plandata innført: 11.02.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.03.2023 16.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.03.2023 17.03.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 22.03.2023 22.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 21.03.2023 21.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 04.02.2023 22.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 30.07.2022 21.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.