Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Drammen

Geosynkronisering av plandata innført: 11.02.2021

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 30.11.2022 08.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.12.2022 01.12.2022 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Synkronisering av PBL midlertidig bygg og anleggsområde feiler. Data ikke oppdatert for disse.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 02.12.2022 02.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 16.11.2022 16.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 14.07.2022 02.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 30.07.2022 16.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.