Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sarpsborg

Geosynkronisering av plandata innført: 22.12.2016

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.03.2023 16.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.03.2023 22.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 13.03.2023 17.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 26.01.2023 17.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.