Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Moss

Geosynkronisering av plandata innført: 01.11.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 28.11.2022 30.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 29.11.2022 30.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 22.09.2015 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-10-15 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold