Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Moss

Geosynkronisering av plandata innført: 01.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 23.02.2023 24.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 02.02.2023 03.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.02.2023 13.02.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 22.03.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 22.03.2023 13.02.2023
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 22.03.2023 22.03.2023 Siste dato for kontroll: Ukjent